Formy wsparcia w ramach projektu

„Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”

Szkolenia komputerowe:

 

  1. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia komputerowe w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych prowadzące do uzyskania 21 kompetencji z 5 modułów zgodnie z DIGCOMP.

  2. Szkolenia zakończą się zewnętrznym egzaminem ECCC DIGCOMP (oddzielnym dla każdego obszaru kompetencji) i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem DIGCOMP.

  3. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych zajęć w zakresie 5 modułów tematycznych:

a) Informacja - 20 godzin,

b) Komunikacja - 20 godzin,

c) Tworzenie treści – 20 godzin,

d) Bezpieczeństwo – 20 godzin,

e) Rozwiązywanie problemów – 20 godzin.

  4. Utworzonych zostanie 11 grup szkoleniowych. W każdej grupie będzie 10 osób.

 

Szkolenia językowe:

1. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia językowe z zakresu 

  • języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1 wg ESOKJ w wymiarze 120h dla 240 os. Szkolenie kończy się egzaminem TOEIC Bridge oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności językowych

  • języka niemieckiego na poziomie A1, A2, B1 wg ESOKJ w wymiarze 120h dla 120 os. Szkolenie kończy się egzaminem WiDaF Basic oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności językowych

2. Szkolenia zakończą się zewnętrznym egzaminem.

3. Program szkolenia obejmuje 120 godzin dydaktycznych zajęć.

4. Zostanie utworzonych 30 grup szkoleniowych w tym 20 grup szkoleniowych z języka angielskiego oraz 10 grup        szkoleniowych z języka niemieckiego. W każdej grupie będzie uczestniczyło 12 osób.

Lider Projektu:
Fundacja Razem
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 30 06

 

Partner Projektu:
Stowarzyszenie Excalibur
ul. Suwalska 5/7
65-548 Zielona Góra

 

Projekt „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach EFS – w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

w ramach Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now