Formy wsparcia w ramach projektu

„Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska”

Szkolenia komputerowe:

 

  1. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia komputerowe w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych prowadzące do uzyskania 21 kompetencji z 5 modułów zgodnie z DIGCOMP.

  2. Szkolenia zakończą się zewnętrznym egzaminem ECCC DIGCOMP (oddzielnym dla każdego obszaru kompetencji) i wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem DIGCOMP.

  3. Program szkolenia obejmuje 100 godzin dydaktycznych zajęć w zakresie 5 modułów tematycznych:

a) Informacja - 20 godzin,

b) Komunikacja - 20 godzin,

c) Tworzenie treści – 20 godzin,

d) Bezpieczeństwo – 20 godzin,

e) Rozwiązywanie problemów – 20 godzin.

  4. Utworzonych zostanie 11 grup szkoleniowych. W każdej grupie będzie 10 osób.

 

Szkolenia językowe:

1. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia językowe z zakresu 

  • języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1 wg ESOKJ w wymiarze 120h dla 240 os. Szkolenie kończy się egzaminem TOEIC Bridge oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności językowych

  • języka niemieckiego na poziomie A1, A2, B1 wg ESOKJ w wymiarze 120h dla 120 os. Szkolenie kończy się egzaminem WiDaF Basic oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności językowych

2. Szkolenia zakończą się zewnętrznym egzaminem.

3. Program szkolenia obejmuje 120 godzin dydaktycznych zajęć.

4. Zostanie utworzonych 30 grup szkoleniowych w tym 20 grup szkoleniowych z języka angielskiego oraz 10 grup        szkoleniowych z języka niemieckiego. W każdej grupie będzie uczestniczyło 12 osób.