Kilka słów o projekcie

Tytuł projektu: Załóż i prowadź własny biznes - to łatwiejsze niż myślisz!

Lider projektu: Fundacja Razem z siedzibą w Wałbrzychu

Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:2 208 331,20 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 2 142 764,64 zł

Zasięg terytorialny:

  • powiat dzierżoniowski,

  • powiat kłodzki,

  • powiat wałbrzyski - ziemski,

  • powiat ząbkowicki,

  • powiat jaworski,

  • powiat jeleniogórski - ziemski,

  • powiat kamiennogórski,

  • powiat lubański,

  • powiat lwówecki,

  • powiat złotoryjski

Okres realizacji: 01.09.2016 roku – 31.08.2018 roku

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób powyżej 30 roku życia, chcących założyć i utrzymać na rynku własną firmę. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji oraz refundacje, w pierwszym okresie działania firmy, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie firmy przez młodych przedsiębiorców.  

W ramach projektu, jego Uczestnicy i Uczestniczki mogą także korzystać z wsparcia doradczego, świadczonego przez ekspertów z wielu branż. Wsparciem objętych jest w projekcie ponad 39 osób. Okres realizacji projektu  01.09.2016 do 31.08.2018.

Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu oraz w partnerstwie z Pawłem Truszkiewiczem z Zielonej Góry (osoba fizyczna prowadząca działalnośc gospodarczą). 

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Razem

ul.Beethovena 1-2, Wałbrzych, telefon 746663006.

Informacje udzielane są także pod numerem telefonu 748480100 w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości ul. Ludowa 1C, Wałbrzych.