top of page

O projekcie

Witamy na stronie projektu pn. "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!"

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu: Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!

Nazwa i numer osi priorytetowej: 8. Rynek pracy

Nazwa i numer działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Wartość projektu: 1 629 470,11 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 do 30.06.2018

 

Obszar realizacji projektu to powiaty w województwie dolnośląskim:

  • powiat wałbrzyski ziemski,

  • powiat złotoryjski,

  • powiat kłodzki,

  • powiat lwówecki,

  • powiat ząbkowicki,

  • powiat dzierżoniowski,

  • powiat jaworski,

  • powiat legnicki ziemski,

  • powiat jeleniogórski ziemski,

  • powiat lubański.

 

 

Projekt realizowany w partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Razem z Wałbrzycha. Partnerami projektu są Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz firma Paweł Truszkiewicz z Zielonej Góry.

 

Celem głównym projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób (60 K i 40 M) po 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z terenów powiatów wałbrzyskiego ziemskiego, złotoryjskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, poprzez objęcie ich wsparciem o charakterze indywidualnym i kompleksowym w trakcie trwania projektu tj. od października 2016 r. do czerwca 2018 r.

bottom of page