top of page

O projekcie

Witamy na stronie projektu pn. "Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie

powiatu ząbkowickiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu : Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego

Nazwa i numer osi priorytetowej : 9. Włączenie społeczne

Nazwa i numer działania : 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Wartość całkowita projektu: 1 987 456,80 zł 

w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1887 546 80 zł

Zasięg terytorialny: powiat ząbkowicki 

​Okres realizacji: od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku

 

​Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu.

 

Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

(w tym 17kobiet) oraz aktywację społeczną 110 osób (w tym 65 kobiet ) z niepełnosprawnościami

zamieszkujących powiat ząbkowicki.

W projekcie zaplanowano realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami przez okres 14 miesięcy.

Jako element towarzyszący przedmiotowemu wsparciu projekt obejmuje działania:

  • przygotowanie grupy 32 osób do pełnienia funkcji asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością,

  • świadczenie poradnictwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

  • świadczenie usług związanych z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego,

  • zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z transportu jak i z dowozu lekarstw.

bottom of page